Venneforening

Velkommen til Foerlev Mølles venneforening

Det er formålet med venneforeningen at drive møllegården i tæt samarbejde mellem de nuværende ejere af Foerlev Mølle og foreningen som et aktivt formidlingscenter, hvor det både er muligt at komme som enkeltbesøgende og i grupper.

Venneforeningens medlemmer vil arrangere guidede ture på møllegårdens arealer og til offermosen, og der vil være mulighed for at lave yderligere undervisningsforløb for skoler, virksomheder og grupper med udgangspunkt i både historien og naturen på møllen og i Ådalen.

I formidlingscentret på Foerlev Mølle er det også hensigten at lave en permanent udstilling, som vil kunne give de besøgende et indblik i møllens og ådalens historie og inspirere til at gå turen i ådalen samt til at besøge de større udstillinger af fund fra Illerup Ådal og Alken Enge på Skanderborg Museum og det nye Moesgaard Museum.

Et formidlings- og naturcenter på Foerlev Mølle vil kunne skabe synergi til en eksisterende lokal bed & beakfast virksomhed på Foerlev Mølle  indrettet i en nabobygning til møllebygningen.

Formidlings- og naturcentret skal understøtte den rekreative anvendelse og de meget store fortælleværdier, som ådalen rummer.

En vigtig opgave for venneforeningen vil også være at afklare møllens fremtidige ejerforhold  f.eks. som offentlig ejendom eller en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Bestyrelsen
Jens Christensen (formand)
Erik Thybo, medejer af Foerlev Mølle (kasserer)
Jytte Thybo, medejer af Foerlev Mølle
Sanne Thybo, medejer af Foerlev Mølle
Lene Høst Madsen, museumsdirektør på Skanderborg Museum
Jesper Simonsen, chefkonsulent Skanderborg Kommune, Kultur, Borgere og Planlægning
Niels Juhl Bundgaard, skovrider Naturstyrelsen Søhøjlandet (observatør)

Medlemskab
Kr. 125,- for enkeltmedlemmer
Kr. 200,- for familiemedlemsskab
Kr. 250,- for forenings-/virksomhedsmedlemsskab

Beløb for medlemskab kan indsættes på følgende konto.

Sparekassen Kronjylland Skanderborg, 6191-0009785957

Venneforeningen kan kontaktes på denne mail: venner@forlevmollebb.dk

Overnatning og ferie