Generalforsamling 17. dec. 2015

Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOERLEV MØLLES VENNER

Torsdag den 17. december 2015
kl. 19.30-21.00 på Foerlev Mølle,
Låsbyvej 30, 8660 Skanderborg

Dagsordenen for generalforsamlingen:

  1.  Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
  6. Eventuelt.

Forslag (se punkt 4) skal være formanden i hænde senest den 9. december 2015
Klik her og se referat af generalforsamlingen

Overnatning og ferie