Oplevelsestur

Oplevelsestur for alle i og omkring Illerup Ådal
– med start og slut på Foerlev Mølle

Foerlev Mølles Venneforening byder velkommen på Foerlev Mølle, den 1. juni kl. 16.30-18.30.

Kl. 16.30 bydes der velkommen ved møllebygning på Foerlev Mølle, Låsbyvej 30, 8660 Skanderborg. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen går forrest og fortæller om landskabet, åen og de mange spændende arkæologiske fund, der er gjort i Illerup Ådal.

Turen er på ca. 4,5 km ad de afmærkede stier. Ådalen og skovvejene kan være våde og fedtede, så medbring solidt og vandtæt fodtøj. Hunde kan medbringes, men skal være i snor. Turen slutter med en fortælling om den bevaringsværdige vandmølle Foerlev Mølle, som åbnes til lejligheden.

Foerlev Mølle
Skanderborgs møllehistorie kan føres tilbage til middelalderen. Der har ligget flere vandmøller i kommunen, men Foerlev mølle er en af de få oprin¬delige gårdmøller, som kan restaureres og dermed bevares for eftertiden. Foerlev Mølle fik sin bevilling af kongen i 1762 – få år før salget af krongodset under Skanderborg Slot i 1767. Bevillingshaveren var farver Mathias Mørch i Skanderborg, og han ønskede møllen for at kunne farve klæde til salg i købstaden Skanderborg.

Ofringerne i Illerup Ådal
Foerlev Mølle ligger placeret ved et sidetilløb til Illerup Å fra nordsiden af ådalen. I ådalen var der få kilometer fra møllen i jernalderen en dyb sø på ca. 10 hektar, som siden er groet til og omdannet til mose og eng. Søen er blevet brugt som offersted, og der er hentet mere end 15.000 genstande frem af jorden, især våben, personligt krigerudstyr og dele af hesteudrustning.
Ved Vædebro på kanten af Mossø har arkæologerne hentet store mængder menneskeknogler op af engene – også fra jernalderen. Knoglerne stammer fra ofrede krigere, men ikke har sammenhæng til våbenofringerne. Ådalen rummer sandsynligvis mange flere hemmeligheder, som måske engang kommer for dagens lys?

Foerlev Mølles Venner
Foreningen Foerlev Mølles Venner arbejder for at indrette et formidlingscenter i den historiske vandmølle. Her skal det være muligt i fremtiden at finde de gode historier om Foerlev Mølle og om Illerup Ådal. Der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen. Det koster Kr. 125,- for enkeltmedlemmer, Kr. 200,- for familiemedlemsskab og Kr. 250,- for forenings-/virksomhedsmedlemsskab.

Vi mødes på: Foerlev Mølle – Låsbyvej 30 – 8660 Skanderborg – www.forlevmollebb.dk

For yderligere information kontakt projektkonsulent Bendt Nielsen, tel.: 20 99 72 22 eller på mail: bn@bn-tegnestue.dk

Overnatning og ferie