Pressemeddelelse

Venneforening vil skabe natur- og formidlingscenter på Forlev Mølle

Pressemeddelelse – december 2014

På en stiftende generalforsamling den 9. december blev foreningen Foerlev Mølles venner dannet, og dermed er fundamentet lagt til at søge midler til at restaurere møllen og skabe basis for etablering af et natur- og formidlingscenter på stedet. Herudover er det hensigten at etablere en økonomi bag en fond, der kan købe møllebygningen og et tilhørende areal. Bestyrelsen bag venneforeningen består af stærke lokale kræfter med repræsentation i bl.a. møllens nuværende ejere, Skanderborg Museum og Skanderborg Kommune. Naturstyrelsen er observatør i bestyrelsen.

En af få oprindelige gårdmøller
Skanderborgs møllehistorie kan føres tilbage til middelalderen. Der har ligget mindst 8 vandmøller i kommunen, og Foerlev mølle er en af de få oprindelige gårdmøller, som kan restaureres og dermed bevares for eftertiden.

Foerlev Mølle ligger tillige placeret ved et sidetilløb til Illerup Å. I ådalen få kilometer fra møllen lå i jernalderen en sø, der er blevet brugt som offersted. Her er der hentet mere end 15.000 genstande frem af jorden, især våben, personligt krigerudstyr og dele af hesteudrustning. Disse fund kan opleves på Skanderborg Museum og det nye Moesgaard Museum i Århus.

Lene Høst Madsen, museumsinspektør på Skanderborg Museum og medlem af bestyrelsen i Foreningen Foerlev Mølles Venner: “Det er helt oplagt at etablere et natur- og formidlingscenter med fokus på møllens historie, tilknyttede personer gennem tiden, mølledammen, placeringen i Illerup ådal og samspillet mellem menneske og natur fra fortid til nutid. Jeg glæder mig til at være med til at arbejde for, at det kan lade sig gøre.”

Venneforeningens første bestyrelsesformand er Jens Christensen  bl.a. tidligere viceborgmester i Skanderborg Kommune og mangeårig formand for Skanderborg Håndbold. Jens Christensen er barnefødt på Foerlev Møllegård: “Jeg glæder mig til at være med i opbygningen af møllen som et sted med masser af historiefortælling. Som barn lærte jeg møllens krinkelkroge at kende, og det er fantastisk dejligt, hvis mange i fremtiden vil kunne få nogle af møllens og ådalens mange fortællinger med herfra efter et besøg.”

Aktivt formidlingscenter med mulighed for undervisning, guidede ture og overnatning
Det er formålet med venneforeningen at drive mølleribygningen i tæt samarbejde mellem de nuværende ejere af Foerlev Mølle og foreningen som et aktivt formidlingscenter, hvor det både er muligt at komme som enkeltbesøgende og i grupper.

Venneforeningens medlemmer vil med tiden arrangere guide¬de ture på møllegårdens arealer og til offermosen, og der vil være mulighed for at lave yderligere un¬dervisningsforløb for skoler, virksomheder og grup¬per med udgangspunkt i både historien og naturen på møllen og i Ådalen.

For mere information om venneforeningen kontakt bestyrelsesformand Jens Christensen på telefon 40 73 16 55.

bestyrelse-foerlev-moelles-venner
Den nye bestyrelse i venneforeningen fra venstre mod højre:
Jesper Simonsen, chefkonsulent Skanderborg Kommune, Kultur, Borgere og Planlægning
Sanne Thybo, medejer af Foerlev Mølle
Lene Høst Madsen, museumsdirektør på Skanderborg Museum
Niels Juhl Bundgaard, skovrider Naturstyrelsen Søhøjlandet
Jytte Thybo, medejer af Foerlev Mølle
Erik Thybo, medejer af Foerlev Mølle
Jens Christensen, bl.a. tidl. dir. på Silkeborg Bogtryk
og viceborgmester i Skanderborg Kommune…og barnefødt på Foerlev Møllegård